Strona 4 z 4

: 09 maja 2005, 09:04 - pn
autor: Marcin_Pro
1.Lukaszomasta
2. Bart
3. Marcin_Pro - 1szt. - filtr 9.
4. bublik
5. Baj
6. Lech - 2 szt. - filtr 9.
7. z00
8. Scorpio
9. Dziku
10. Cinek
11. Radesz
12. Kashiash
13. Fajfus
14. PYK
15. Piorun
16. Harry
17. almik
18. masterjurek
19. qmaster
20. Jarek
21. Irek
22.Vladislav
23. Hilson 1 sztuka, filtr 9.

To chyba dzi¶ ostatni dzie?. Mamy 23 osoby. A co do tabeli to czy jest taka mo?liwo¶? techniczna?

To jak ?ukasz skarbnikiem?

: 09 maja 2005, 09:06 - pn
autor: Bart
Pawle, je¶li dopiszesz si? teraz, to czas realizacji zamówienia si? wyd?u?y, a cena spadnie. Najwy?ej potem si? wycofasz (o ile ?ukasz nie zamkn±? listy).

: 09 maja 2005, 10:32 - pn
autor: pawel
1.Lukaszomasta
2. Bart
3. Marcin_Pro - 1szt. - filtr 9.
4. bublik
5. Baj
6. Lech - 2 szt. - filtr 9.
7. z00
8. Scorpio
9. Dziku
10. Cinek
11. Radesz
12. Kashiash
13. Fajfus
14. PYK
15. Piorun
16. Harry
17. almik
18. masterjurek
19. qmaster
20. Jarek
21. Irek
22.Vladislav
23. Hilson 1 sztuka, filtr 9.
24. Pawe?, 1 szt, filtr 9mm, w zale?no¶ci od terminu p?atno¶ci

: 09 maja 2005, 14:02 - pn
autor: borkows
Qrde ... czlowiek par? dni nie zaglada na forum i ju? go pomijaj± ....
CZY JEST JESZCZE MO?LIWO¦? DOPISANIA NA LIST? :cry: :cry: :cry:

1.Lukaszomasta
2. Bart
3. Marcin_Pro - 1szt. - filtr 9.
4. bublik
5. Baj
6. Lech - 2 szt. - filtr 9.
7. z00
8. Scorpio
9. Dziku
10. Cinek
11. Radesz
12. Kashiash
13. Fajfus
14. PYK
15. Piorun
16. Harry
17. almik
18. masterjurek
19. qmaster - 1szt. filtr 9
20. Jarek
21. Irek
22.Vladislav
23. Hilson 1 sztuka, filtr 9.
24. Pawe?, 1 szt, filtr 9mm, w zale?no¶ci od terminu p?atno¶ci
25. Borkows, 1 szt. filtr 9 mm

: 09 maja 2005, 14:49 - pn
autor: Dziku
B?d? upierdliwy. Pytanie kieruj? g?ównie do ?ukasza i PYK-a:
Pisa? kto¶ do Gienka lub rozmawia? z nim? Wielkim nietaktem by?oby GO pomin±?...

: 09 maja 2005, 16:00 - pn
autor: PYK
Rozmawia?em z Gienkiem - obieca? sie dopisa? :).

PYK

: 09 maja 2005, 16:02 - pn
autor: Eugene Hot
Oczewi¶cie podtwierdzam zainteresowanie. Najch?tniej bez filtra. Odbior? na M¦ w Poznaniu.

Sukcesów,
Gienek.

: 09 maja 2005, 17:59 - pn
autor: Łukasz Omasta
Oficjalnie temat zamykam i wysy?am list do mistrza Worobca.